Kompetensutveckling och kunskapsdelning

Om enkla metoder för kunskapsdelning och kompetensutveckling...

  • Kunskapsdelning

    I det här dokumentet finns tips på enkla metoder för kompetensutveckling och kunskapsdelning för bibliotekspersonal. Fler metoder finns listade i den wiki som KB:s expertgrupp för kompetensfrågor initierat.

     

  • Mall för tidskriftsklubb


Publicerat 2010-07-23
blog comments powered by Disqus