Om WebbIT

WebbIT är en webbplats som samlar fortbildningsresurser i form av filmer, ljudfiler, pdf-filer m.m. Huvuddelen av innehållet handlar om Internet, informationssökning, informationskompetens, källkritik, webbtjänster, sociala medier och nya webbmöjligheter. Materialet är i första hand avsett för självstudier, antingen enskilt eller i grupp.


WebbIT fungerar i alla moderna webbläsare såsom Internet Explorer 7+, Firefox 3+, Chrome 10+. Din skärm behöver en upplösning på minst 1024x768 pixlar. För att titta på filmer och lyssna på ljudinspelningar behöver Adobe Flash Player vara installerad.
För uttag av statistik på webbplatsen används Google Analytics.


De tidigare informations- och lånecentralerna i Malmö, Stockholm och Umeå har utvecklat och byggt upp WebbIT.
Fr.o.m. 1 januari 2013 har Malmö stadsbibliotek övertagit ansvaret för skötsel och uppdatering av webbplatsen. 

logoInformations- och lånecentraler i samverkan


WebbIT innehåller även bidrag från:

 

 

 

Länsbibliotek Sydost

 

 

 

 

Länsbibliotek Jönköping